Competentiegericht Interviewen

Talent herkennen én selecteren

Tijdens deze trainingsdag wordt u door onze trainer begeleid in het uitwerken van vragen voor afgelijnde competenties, het structureren van het interview en het verwerven van de nodige gespreksvaardigheden. We toetsen aan de hand van cases, oefeningen en rollenspelen de diverse interviewtechnieken van het selectiegesprek.

Doelgroep

Deze training richt zich tot iedereen die een leidraad wil bij de selectie van het juiste talent:

 • HR-medewerkers die instaan voor selectie-interviews
 • Selectieverantwoordelijken die hun kennis en vaardigheden wensen bij te schaven
 • Lijnmanagers die betrokken worden bij de selectie van hun medewerker

Doelstellingen

Tijdens deze training gaan we in op volgende vragen:

 • Weet u welke competenties kritisch zijn voor uw organisatie, team en functie?
 • Kan u vervolgens de vertaalslag maken naar functiegebonden competentieprofielen?
 • Zoekt u een leidraad om deze afgelijnde competenties doelgericht te toetsen in een selectieprocedure en -interview?
 • Beschikt u over voldoende gespreksvaardigheden met het oog op een gestructureerd verloop van uw competentiegericht selectiegesprek?
 • Kan u talent herkennen én selecteren

Programma

Competenties
 • Wat is een competentie?
 • Op welke manier kan u gebruik maken van competentieprofielen?
 • Hoe vertaalt u de doelen van uw organisatie en team naar deze competentieprofielen?
 • Op welk manier stelt u een functiegebonden competentieprofiel op?
 • Welke competenties zijn essentieel in deze functie?

U past het verworven inzicht toe op een zelf gekozen functie en team.

Competentiegericht interviewen
 • Inoefenen van selectiegesprekken op basis van de STARR-methodiek:
  • Hoe toetst u het jobprofiel af in een selectiegesprek?
  • Voorbereiding selectiegesprek: wat te doen met het CV?
  • Hoe zorgt u ervoor dat de interview-omstandigheden optimaal zijn?
  • Soorten interviewvragen en hoe leert u deze stellen op het juiste ogenblik?
  • De opbouw van een interview
  • Hoe kan u objectief de (blijvende) motivatie van een kandidaat beoordelen?
  • Luisterende tussenkomsten in een interview
  • Wanneer en hoe beoordeelt u de verworven informatie (match met competenties, bedrijfscultuur en ambitie)?
 • Valkuilen en beoordelingsfouten
 • Duurzaam aanwerven: hoe kiest u nu ‘de beste’ kandidaat’?
 • Overzicht van de meest gebruikte en meest succesvolle praktijkgerichte selectietools en wat hun voor- en nadelen zijn.
 • Een aantal sociaaljuridische en andere spelregels in Werving & Selectie
 • Uitwisselen van succesvolle praktijken van deelnemers en trainer
 • Integratie in het interview van de innovatieve kijk van Up-Stream Recruitment op ‘inner workings’ van de kandidaat

Aanpak

Deze training vraagt de actieve deelname van alle deelnemers. Aan de hand van rollenspelen en eigen praktijkervaringen worden de juiste houding en de nodige gespreksvaardigheden ingeoefend. Elke situatie wordt nadien besproken en gevolgd door praktische tips en adviezen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Robert van Lieshout op 06-25393202 of robert.van.lieshout@up-stream.nl. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van ons contactformulier.

Visit us on TwitterVisit us on FacebookVisit us on GooglePlusVisit us on Linkedin